நடிகை சி த் ரா வீட்டில் அவருக்கு என்னவெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா...? இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் கண்களில் க ண் ணீ ர்... அப்படி என்ன புகைப்படம் தெரியுமா...?

நடிகை சி த் ரா வீட்டில் அவருக்கு என்னவெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா…? இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் கண்களில் க ண் ணீ ர்… அப்படி என்ன புகைப்படம் தெரியுமா…?

Uncategorized

க டந்த டிசம்பர் 9ம் தேதி தி டீ ரெ ன செய்து கொண்டவர் சீரியல் நடிகை சி த் ரா. எதனால் இவர் உ யி ரி ழ ந் தா ர் என்பது அண்மையில் தான் போ லீ சா ர் தெரிவித்துள்ளனர்.

அவரது கணவர் ஹேமந்தல் தான் சி த் ரா  செய்துகொண்டார் என கூறப்படுகிறது. நடிகை சி த் ரா இ ற ந் த தி ல் இருந்து அவரது புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் என நிறைய வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. சி த் ரா விற்கு அவரது வீட்டில் பெரிய புகைப்படம் வைத்து சாமி கும்பிட்டுள்ளனர்.

அப்புகைப்படம் வெளியாக ரசிகர்கள் உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் நடப்பதை பார்க்க மு டியவி ல் லை என பதிவு செய்கின்றனர்.