சித்ராவை வீ டி யோ எடுத்த அமைச்சரின் மகன்...! இதை வீடியோவாக வெளியிட்ட பிரபல தொகுப்பாளர்...!

சித்ராவை வீ டி யோ எடுத்த அமைச்சரின் மகன்…! இதை வீடியோவாக வெளியிட்ட பிரபல தொகுப்பாளர்…!

News

அதாவது நடிகை சித்ரா பிரபல தொகுப்பாளருடன் டேட்டிங் சென்றுள்ளார், அப்போது அவரை மோ ச மா க வீடியோ எடுத்த பிரபலம் நடிகையை அதை வைத்து மி ர ட் டி யிருக்கிறாராம். இந்த தகவலை சித்ராவுக்கு நெருக்கமான தோழி ஒருவர் பேட்டி கொடுத்து ப ர ப ர ப்பாக பேசப்படுகிறது.