40 வ யது தா ம்பத்திய பி ரியரா நீங்க..? இ வ்வளவு நன் மைகளா..?

Health Tips

தா ம்பத்தியம் என்பது வெறும் இச் சைக்காக அ ல்ல அது மருத்துவம். ஆகவே பெண்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க கணவரோடு உறவு கொள்ளுங்கள். அவருக்கும் இது மருத்துவமாகும்.

தினமும் தன் துணையுடன் உ டல் உற வு கொண்டால் அது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும், உட லுறவின் போது டோபமைன் என்ற பொருள் உடலில் சுரக்கும் இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். வாரத்திற் கு மூன்று நாட்கள் ஒவ்வொரு முறையும் 15 நிமிடங்கள் அளவுக்கு உட லுறவு கொள்வது என்பது ஓர் மாதத்தில் 50 மைல்கள் ஜாக்கிங் செய்ததற்கு சமம் ஆகும், ஜிம்முக்கோ ஜாகிங்கோ போக முடியாதவர்கள் தினமும் படுக்கையில் உ டற்பயி ற்சி செய்யுங்கள்.

உறவு கொள்வது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும், டயஸ்டாலிக் ப்ளட் பிரஷர் எனப்படும் இரத்த அழுத்த கீழ் லிமிட்டினை குறைக்க உதவும். சளி பிடிப்பதிலிருந்து விடுவிக்கும், எதி ர்ப்பு சக் தியை கூட்டும் தினமும்  உறவு கொள்பவர்களுக்கு அவர்களின் உடலில் எ திர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், ஹீமோகுளோபின் என்ற வேதிப்பொருள் உடல் உறவு கொள்வதால் உடலில் சுரக்கும், இது சளிபிடிப்பதை எதிர்க்கும் ஆண்டிஜென் ஆகும், இதனால் சளிபிடிப்பது போன்ற தொல்லைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்

தினம் உட லுறவு கொள்வது உங்களை இளமையாக வைத்திருக்கும்.மேல்நாட்டவரின் 100% ரகசியம் இதுதான். ஆரோக்கியமான இதயம், அடிக்கடி உடலுறவு கொள்ளும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் இதய நோ ய் பா திப்பு மற்றவர்களை விட 85% குறைவாக உள்ளதாம். மேலும் ஸ்ட் ரோக்கின் பாதிப்பும் 95% குறைவாக உள்ளதாம் மைக்ரேன் தலைவ லி, உடல் வ லியிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டுமெனில் நல்ல உட லுறவு கொண்டால் போதும்.

மாதத்திற்கு 20 நாளுக்கு மேல் உட லுறவு கொள்ளும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் 99% கேன்சர் எ திர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குமாம். அதிக உடல்உ றவு கொல்லும் பெண்களுக்கு 1. இரத்த சோகை ( தலஸ்மியா) 2. கர்பபை புற் று 4. கர்பபை நீர் கட்டி ( பைப்ராய்ட் ) 5.மூச்சடைப்பு 6. கை கால் மூட்டு வ லி  7. வெள்ளை படுதல் 8. உடல் சோர்வு 9.கண்பார்வை குறைதல் 10. உடல் ப ருமன் ஆகியவை அன்டாது. நமது இந்திய பெண்களில் 9% மட்டுமே 40 வயதை தான்டியும் 99 சதவிகித உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் காரணம்? அவர்கள் 35 வயதுக்கு மேல் உடல்உ றவில் ஆர்வம் கொள் வதில்லை.அதனால் உடல் புத் துணர்ச்சி பெறுவதில்லை.

உடல் உ றவு என்பது வெறும் இச் சைக்காக அல்ல அது மருத்துவம். ஆகவே பெண்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க கண வரோடு உ றவு கொள்ளுங்கள். அவருக்கும் இது மரு த்துவமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *